preklady Tvrdošín 👉preklady - Tvrdošín 👉prekladatelia - Tvrdošín 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Tvrdošín - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Vypočítajte si s nami cenu prekladu, bez toho, aby ste museli hodiny alebo dni čakať na cenovú ponuku.

Pomocou týchto troch jednoduchých krokov si viete sami vypočítať cenu prekladu a tak urýchliť dodanie Vášho prekladu. Jedinou podmienkou je mať súbor na preklad k dispozícii vo formáte pdf alebo ideálne v textovom dokumente formátu doc.

Strana vs. Normostrana

Nato, aby sme mohli zistiť presnú cenu prekladu, najskôr musíme poznať rozsah textu predmetného dokumentu. Na prvý pohľad sa javí, že je jasné, koľko má Váš dokument strán textu. Avšak, pri preklade sa rozsah každého dokumentu definuje termínom "normostrana" (skrátene = NS).
Je to najmä z dôvodu, že niekedy klasické strany majú riedky alebo naopak hustý text, prípadne samotný text môže mať rôzne veľkosti písma, čo priamo ovplyvňuje jeho skutočný rozsah.
Prekladateľská normostrana má podľa zákona fixne daný počet 1800 znakov (štandardne sa zarátavajú aj medzery, my vo FLUENCY v tomto robíme kompromis - medzery rátame podielom 50/50 alebo pri viac ako 10 NS textu ich nezarátavame vôbec, čo zníži výslednú cenu pre zákazníka).

1. krok

Ak máte dokument vo formáte pdf skonvertujte si ho do formátu doc, odporúčame Vám použiť online službu:
Ak máte dokument pripravený v editovateľnom formáte .doc .odt príp. iný editovateľný formát, otvorte si súbor ideálne v programe Microsoft WORD. V ľavej dolnej časti je "počet slov" v dokumente.
cena preklad Tvrdošín

2. krok

Kliknite a zobrazí sa Vám štatistika rozsahu Vášho dokumentu. V 3. riadku máte údaj: "znaky (bez medzier)" a vpravo je uvedený počet znakov.
výpočet ceny prekladu Tvrdošín

3. krok

Otvorte si napríklad e-kalkulačku a vydeľte počet znakov z 3. riadku číslom 1800 (počet znakov na jednu normostranu) a získate finálny počet normostrán.
kalkulácia ceny za preklad Tvrdošín
Príklad výpočtu ceny:
znaky (bez medzier): 17 304
17 304 : 1800 = 9,613
9,613 => 10 NS*
10 a viac NS = Preklad MAXI
Vaša finálna cena za preklad: 150 € (nie sme platcovia DPH)
*zaokrúhlenie aplikujeme pri viac ako 1 NS textu: od 0,51 nahor, do 0,5 nadol