preklady Tvrdošín 👉preklady - Tvrdošín 👉prekladatelia - Tvrdošín 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Tvrdošín - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

V tomto blogu s témou ekonomické termíny v prekladateľskej praxi Vám prinášame stručný zoznam vybraných a relatívne často používaných ekonomických termínov a ukážky ich prekladov.

Získajte s nami inšpiráciu, prípadne sa naučte nové zaujímavé slovíčka v tomto brífíngovom zozname. Vyberáme pre Vás top ekonomické termíny používané nielen v prekladateľskej praxi.
Slovenský preklad
🇸🇰 celkový majetok
🇸🇰 cenné papiere
🇸🇰 daňová pohladávka
🇸🇰 dlhodobý hmotný majetok
🇸🇰 dlhodobý nehmotný majetok
🇸🇰 hnuteľné veci
🇸🇰 obežný majetok
🇸🇰 neobežný majetok
🇸🇰 obchodné meno
🇸🇰 obchodný register
🇸🇰 opravná položka
🇸🇰 pohľadávky
🇸🇰 polotovary
🇸🇰 podvojné účtovníctvo
🇸🇰 pozemok
🇸🇰 sídlo
🇸🇰 súčet
🇸🇰 účtovná závierka
🇸🇰 vlastné imanie
🇸🇰 zásoby
🇸🇰 záväzky
Anglický preklad
🇺🇸 total assets
🇺🇸 ownership interests
🇺🇸 tax asset
🇺🇸 non-current tangible assets
🇺🇸 non-current intangible assets
🇺🇸 movable assets
🇺🇸 currect assets
🇺🇸 non-current assets
🇺🇸 legal name
🇺🇸 commercial register
🇺🇸 value adjustment
🇺🇸 receivables
🇺🇸 semi-finished products
🇺🇸 double entry book-keeping
🇺🇸 land, plot
🇺🇸 registered seat
🇺🇸 total
🇺🇸 financial statements
🇺🇸 equity
🇺🇸 inventory
🇺🇸 liabilities
Pokiaľ sa chcete učiť ďalšie slovíčka a navyše interaktívnou formou, odporúčame Vám skúsiť našu firemnú výukovú aplikáciu ANGLINO.EU Prajeme Vám príjemné učenie sa :)