preklady Tvrdošín 👉preklady - Tvrdošín 👉prekladatelia - Tvrdošín 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Tvrdošín - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu osvedčenia sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si podrobnosti o prekladoch osvedčení rôzneho typu, od firemného cez pracovné či právne až po osvedčenie štúdijné.

Preklad osvedčenia - informácie pre klientov

Čo sa týka prekladov osvedčení, zo skúseností vieme, že pre daný preklad (v anglickom či nemeckom jazyku) bude vhodný firemný preklad (úradný preklad nie je potrebný v tomto prípade), avšak tento preklad by mal spĺňať náležitosti, ktoré si ďalej predstavíme v tomto blogu.
Pokiaľ si chcete u nás vo FLUENCY objednať preklad osvedčenia z/do anglického alebo nemeckého jazyka, ideálne, ak nám pošlete dokumenty na preklad na email: fluency@fluency.sk spolu s Vašimi fakturačnými údajmi (meno, priezvisko, tel.), pre urýchlenie prekladu nám môžete zavolať na 0948 117 111.

Preklady osvedčení - info pre prekladateľov

Asi najdôležitejší faktor je vnímanie kategórie osvedčenia a následné zameranie sa na priority prekladu konkrétneho typu osvedčenia. Poďme si predstaviť základné kategórie typov osvedčení a náležitosti ich prekladu.
1. firemné osvedčenia
Pri osvedčení od firmy je potrebné sa sústrediť najmä na správny preklad firemných a právnych náležitostí, najmä iniciál danej firmy a povinnej jazdy ohladne firemnej registrácie na úradoch a podobne.
2. pracovné osvedčenia
Pracovné osvedčenia sú obvykle bohaté na osobné údaje prípadne údaje spojené s časovými rozpätiami, takže Vaša hlavná pozornosť by mala smerovať týmto smerom.
3. právne osvedčenia
Pri právnych osvedčeniach je samozrejme hlavný dôraz na správny preklad legálnych a tzv. "de iure termínov", pričom platí, že je potrebné prihliadať na adresnosť konkrétneho právneho poriadku cieľovej krajiny.
4. štúdijné osvedčenia
Čo sa týka štúdijného osvedčenia, tu je azda najdôležitejším faktorom zvládnutie tzv. repetitívneho, t.j. opakujúceho sa prekladu, pri ktorom sa často môžu opakovať prípadne podobať termíny navzájom a preto je vhodné zvýšiť pozornosť, aby nedošlo k prekladovým preklepom.
Záverom by sme chceli zosumarizovať, že preklad osvedčenia nie je síce najzložitejším prekladom, čo sa týka samotného levelu obtiažnosti textu avšak na druhej strane je určite potrebné brať zvýšený zreteľ na rôzne varianty prekladov osvedčení. Preto odporúčame k takýmto prekladom pristupovať so zvýšenou mierou pozornosti najmä na detaily daného konkrétneho typu osvedčenia.
Prekladatelia vo FLUENCY sa dlhodobo venujú prekladom širokého spektra osvedčení a veľmi radi Vám pomôžu s preložením aj Vášho osvedčenia a to konkrétne z/do anglického a/alebo nemeckého jazyka.