preklady Tvrdošín 👉preklady - Tvrdošín 👉prekladatelia - Tvrdošín 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Tvrdošín - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Ako si ľahko a jednoducho môžete zabezpečiť kvalitný preklad do anglického jazyka?

V tomto blogu sa budeme venovať efektívnym radám a tipom ohľadne prekladu do angličtiny, tak pre klientov, ako aj prekladateľov.

Preklady do angličtiny - rady pre klientov

Preklady do angličtiny sú štandardne náročnejšie na realizáciu, preto je vhodné dať si pozor na kvalitu prekladateľa resp. prekladateľskej firmy. Ideálny stav je, ak sa daná agentúra vyslovene zaoberá prekladmi z a do anglického jazyka na dennej báze, čo nemusí byť vždy pravidlom.
Preklady do angličtiny sú náročnejšie pre prekladateľa najmä z dôvodu, že cieľový jazyk nie je z pravidla, jeho rodeným jazykom. Toto neplatí, ak má agentúra k dispozícii rodených hovoriacich (natives) v anglickom jazyku, ktorí vedia vykonať precíznu kontrolu aj tých naj-jemnejších odtieňov vo výslednom anglickom texte, avšak english natives môžu mať naopak problémy s pochopením nuáns slovenského textu (ak aj dlhodobo žijú na Slovensku a naučili sa slovenský jazyk, táto znalosť bude vždy limitovaná).
Je tu ešte jeden bonusový aspekt, ktorý prináša moderná doba. Dnes sú k dispozícii (aj keď je pravda, že skôr ojedinele) tzv. multi-natives mladí prekladatelia (majú obidva jazyky - napr. slovenský a zároveň anglický jazyk na úrovni C2 - rodený hovoriaci - keďže jeden rodič pôvodom slovák/slovenka a druhý napr. rodený američan/američanka, ktorý sa prisťahoval na Slovensko a tým pádom od malička ich dieťa rozpráva dvomi jazykmi) - a to je práve prípad našej agentúry FLUENCY. Máme k dispozícii malý, ale efektívny tím zostavený z multi-natives. Myslíme si, že práve tento parameter je u nás rozhodujúci v kvalite prekladov do angličtiny.

Preklady do angličtiny - prekladatelia

Ako bolo spomenuté vyššie, typ prekladu s cieľovým anglickým jazykom (target language), je o trochu väčšia výzva pre prekladateľa, ako keď je smer prekladu opačný. Z toho dôvodu je vhodné venovať danému prekladu zvýšenú pozornosť.
Kým v prvom momente prichádza pri práci s prekladovým textom výhoda v podobe vysokého levelu porozumenia source textu (ako slovenskí natives vieme rozumieť aj zložitým a komplexným textom, čo ale paradoxne treba brať intencionálne v úvahu), tak práve tento aspekt môže byť zradný (tricky) - vzniká totiž fenomén tzv. prekladovej vlny "over-translation wave", kde sa prekladateľ môže premotivovane snažiť "rýchlo a efektne" zvládnuť preklad (prehnaný "rush" nikdy nerobí dobrotu pri prekladoch).
Často sa potom stáva, že vznikajú "robotické" preklady do angličtiny, kde nachádzame doslovné prepojenia (direct artificial transitions), ktoré ale potom vo výsledku pre natives nedávajú zmysel a teda nie sú zrozumiteľné.
Prekladatelia tiež hodne využívajú model tzv. "explikácie", čo samo o sebe nemusí byť zlý postup (je rozhodne lepší ako vyššie spomenutý robotický), avšak ani tento model nemusí byť vždy pomysleným "zázračným liekom". Môže Vás totiž na konci dňa nechať s preloženým textom o 50 až 100 % dlhším ako bol zdrajový text v source language, čo môže v klientovi zanechať pochybnosť (áno, platí to aj v prípade, že ten preklad máte v podstate správne preložený).
Po cca desiatich rokoch poskytovania prekladov sme vo FLUENCY presvedčení, že tzv. "jemno-citná skúsenosť s nuansami anglického jazyka (najmä v prípade, ak je target language) prichádza až po pár desiatkach prekladov, úvodných feedbacks od klientov, načítaní signifikantnejšieho korpusu anglických textov a prípadne aj období strávenom medzi natives (napr. letné sezónne práce počas štúdia VŠ). Samozrejme, obrovskú výhodu majú ojedinelí prekladatelia, ktorí pochádzajú z multi-languages families (ako bolo uvedené vyššie) a zároveň boli od malička vedení k čítaniu textov tak v source language ako aj target language (nezávisle na smere prekladu, resp. obojsmerne).

Preklady do angličtiny - zhrnutie

Slovenský jazyk je jeden z najkomplexnejších jazykov na svete a rovnako aj anglický jazyk má svoje úskalia (napr. potreba rozpoznávania medzi US a GB styles, etc.). Preto je vhodné, ak text po preložení prebehne spätnou kontrolou, aby sa predišlo chybám resp. diskrepanciám v texte.
Klientom preto na záver odporúčame, dôverne sa zoznámiť s akými typmi textov (právne, medicínske, ekonomické, technické, humanitné, atď.) má daná agentúra skúsenosti, resp. akým smerom prekladu sa venuje, prípadne ako dlho, koľko majú skúsenosti atď. Vety typu: máme tisícky prekladateľov, preložíme všetko, zo všetkých jazykov, za pár hodín - nuž, my to považujeme za prežitok ranných rokov nového milénia. Užšia špecifikácia sa dnes rovná = vyššia kvalita prekladu a to najmä pri dnešnej komplexnosti textov (pretože aj tá rastie s požiadavkami modernej doby).
Najmä začínajúcim prekladateľom odporúčame vybrať si špecifický fokus prekladovej činnosti už od začiatku (technika, ekonómia, právo, medicína, stavebníctvo, priemysel, atď). Vnímajte, ktoré typy smeru prekladu, typov textu, oblastí prekladu Vám jednoducho povedané "idú lepšie" a nasledujte Váš vlastný smer. Snažiť sa prekladať "všetko" môže veľakrát viesť k zníženiu kvality výsledného textu. Samozrejme, nájde sa aj zopár super-talentov, ktorí dokážu preukazovať impozantnú mieru versatility pri prekladoch. Avšak to sú azda skôr raritné prípady prekladateľov.
Veríme, že tieto informácie pomohli tak našim (aktuálnym prípadne budúcim) klientom a rovnako aj nádejným prekladateľským "hviezdičkám". :)